Best verkochte producten

Informatie

05. De Bisschopen van Maastricht * Bekijk groter

05. De Bisschopen van Maastricht (zie antiquariaat)

Gebruikt

uitverkocht zie antiquariaat

 De bisschoppen van Maastricht

R. de la Haye

Maastricht,           mei 1985, 128 pp.

ISBN 90 70356 23 6

Meer details

Meer informatie

  • Dit boek bevat de eerste synthetische studie naar de 21 bisschoppen van Maastricht. Waarheid en legende rond deze bisschopen worden ontrafeld en de studie impliceert een kritische beschouwing van historie en verdichtsel op basis van de beschikbare bronnen. De verplaatsing van de bisschopszetel naar Luik en de visie van kerkhistorici op de Maastrichtse bisschoppen en heiligen vormen aparte hoofdstukken in het boek.