Best verkochte producten

Informatie

Aanbieding! St. Servaaskerk I en II. De kerk en de mensen. ** Bekijk groter

06 St. Servaaskerk I Zie antiquariaat)

Gebruikt

 Uitverkocht  zie antiquariaat

 St. Servaaskerk I 

 Th.J. van Rensch 
 Maastricht, 48 pp.
 ISBN 90 70 356 04 X

Meer details

Meer informatie

Bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk vanaf de eerste aanzetten onder de Maastrichtse bisschoppen Monulphus en Gondulphus (ca. 550) tot de grootscheepse verbouwing in de periode 1160-1250. Achtereenvolgens komen aan bod het middenschip en de portalen, de koorpartij, de beide crypten en de monumentale westbouw.

Zestien eeuwen kerk van Sint Servaas. Over de hoofdrolspelers in deze geschiedenis: kanunniken, pastoors, parochianen en pelgrims, rooms koningen en keizers met rijke geschenken, bouwerkundigen en op buit beluste Franse revolutionairen.