Best verkochte producten

Informatie

Nieuwe producten

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen.
84. Schuilen in Maastricht 1940 - 1945 Bekijk groter

84. Schuilen in Maastricht 1940 - 1945

Nieuw product

Schuilen in Maastricht 1940 – 1945

Paul Bronzwaer en Jos Notermans

Maastricht september 2019   60 pagina’s

ISBN  978 90 5642 055 8

Meer details

93 Items

8,95 €

Meer informatie

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden voor het eerst vliegtuigen als gevechtsmiddel ingezet en deze maakte vele slachtoffers. De bombardementen en beschietingen vanuit de lucht troffen niet alleen soldaten, maar ook burgers en zorgde voor veel doden en gewonden. De politieke en militaire leiders realiseerden zich dat er maatregelen moesten worden getroffen om de burgerbevolking te beschermen tegen deze nieuwe gevaren vanuit de lucht. Door het oplopen van de spanningen in de jaren dertig verplichtte de regering de gemeenten om door middel van de Luchtbeschermingswet van 23 april 1936, een organisatie op te richten en maatregelen te nemen ter bescherming van de bevolking tegen de gevaren van luchtaanvallen.

De Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming (NVL), opgericht 1934 door een aantal ambtenaren stelde zich tot doel, door middel van gesproken en geschreven woord, van radio en film, van tentoonstellingen en technische voorlichting het publiek de onontbeerlijke kennis omtrent lucht- en zelfbescherming bij te brengen. De gemeenten maakten gretig gebruik van al het materiaal en dat het geen overbodige luxe was is gebleken door de eerste bombardementen die zijn uitgevoerd tijdens de Spaanse burgeroorlog uitgevoerd door Duitse bommenwerpers.

In dit silhouet kijken we bij gelegenheid van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ terug naar de schuilkelders en schuilen in Maastricht tijdens de Tweede Oorlog en de organisatie Maastrichtse luchtbeschermingsdienst.